Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Senaat stemt in met wetsvoorstel affectieschade

10-04-2018

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Dit betekent dat naasten en nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven en verkeersongelukken voortaan in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

Nederland was het enige land in de EU zonder wettelijke affectieschadevergoeding. Na jarenlange strijd voor erkenning, komt deze regeling er nu. Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de 12.500 en 20.000 euro, die de partij die aansprakelijk is voor het ongeval moet betalen.

Dader betaalt

Daders van bijvoorbeeld een gewelds- of zedenmisdrijf moeten zelf betalen. Is de dader daartoe niet in staat, dan schiet de Staat het smartengeld voor en verhaalt dat vervolgens op de dader. Bij schade of leed in civiele zaken, waarvoor bijvoorbeeld een bedrijf, ziekenhuis of automobilist aansprakelijk is, dekt een verzekeraar vaak de schade.