Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht

10-04-2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft met ingang van 30 maart Veilig Thuis Noord-Holland Noord voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De organisatie dient zo snel mogelijk verbetermaatregelen door te voeren, waaronder het terugdringen van de wachtlijsten.

Sinds oktober 2017 bestonden bij de inspectie zorgen over de oplopende wachtlijsten bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord. In februari van dit jaar namen deze zorgen toe, omdat toen bleek dat de wachtlijsten verder waren gegroeid. Een plan van aanpak dat de inspectie in maart ontving, nam deze zorgen niet weg

Vervolg

Voor een zo spoedig mogelijk herstel van het vertrouwen, acht de inspectie het onontbeerlijk dat Veilig Thuis Noord-Holland Noord concrete resultaten boekt. Dit betreft minimaal het zo snel mogelijk terugbrengen van de wachtlijsten (uiterlijk per 31 augustus), triage van nieuwe meldingen binnen vijf dagen en afronding van nieuwe onderzoeken binnen tien weken.

De inspectie verwacht dat Veilig Thuis zicht houdt op de veiligheid van casuïstiek op de wachtlijst en belanghebbenden informeert. Tijdens het verscherpt toezicht volgt de inspectie nauwlettend of Veilig Thuis Noord-Holland Noord de verbetermaatregelen doorvoert en borgt. Deze zal zowel aangekondigde als onaangekondigde bezoeken brengen aan de organisatie.

Vóór het eind van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven.

Meer informatie

externe linkInspectie Gezondheidszorg en Jeugd