Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Cliënten vrouwenopvang hebben intensievere zorg nodig

16-04-2018

Slachtoffers van huiselijk geweld die aankloppen bij de vrouwenopvang hebben veel meer nodig dan eerste opvang en begeleiding naar zelfstandig wonen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van Stichting Arosa.

Volgens de onderzoekers moeten de opgevangen vrouwen eerst geholpen worden hun trauma's te verwerken. Ook aan hun kinderen moet psychologisch zorg worden aangeboden. Er moet meer ingezet worden op intensieve en langdurige zorg "De focus op het verhogen van de zelfredzaamheid is te simpel en niet uitgebreid genoeg voor deze groep", zegt Rianne Kok, onderzoeker van de Erasmus Universiteit.

Kindermishandeling

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de 284 vrouwen die tussen 2011 en 2016 binnenkwamen bij Arosa ook psychische problemen heeft. Vaak zijn ze zelf slachtoffer geweest van kindermishandeling. De kinderen van deze groep vrouwen lopen ook nog eens risico later slachtoffer te worden van huiselijk geweld.

Arosa biedt opvang, (ambulante) hulpverlening en preventieve activiteiten voor slachtoffers van huiselijk geweld. Om het aanbod goed aan te laten sluiten bij de behoefte van de doelgroep, heeft Arosa de Erasmus Universiteit opdracht gegeven voor een onderzoek naar de cliëntenpopulatie.

Meer informatie

externe linkArosa