Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

16-04-2018

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, zullen eerder en effectiever beschermd worden.

Dat en meer is te lezen in het programma externe linkZorg voor de Jeugd dat de ministers vandaag naar de Tweede Kamer stuurden. Uitgangspunt is dat het belang van het kind nog meer centraal moet komen te staan in de jeugdhulp. Dat betekent tijdiger passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Bovendien worden de wachtlijsten aangepakt.

Impuls

Het kabinet gaat dit programma samen met gemeenten, zorgaanbieders en cliĆ«ntenorganisaties uitvoeren. Er is in totaal 108 miljoen euro beschikbaar om de transformatie van de jeugdhulp in de komende jaren een impuls te geven. Jeugdregioā€™s moeten een driejarig plan opstellen om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit het zogenaamde transformatiefonds. Voor gemeenten die tekorten ervaren is er daarnaast een fonds van 200 miljoen euro waarop een beroep kan worden gedaan. Een speciaal ondersteuningsteam gaat gemeenten ondersteunen en adviseren.

"Met de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten is een goede beweging in gang gezet. Maar kinderen, ouders en medewerkers hebben daar nog te weinig van gemerkt en lopen soms nog tegen problemen aan. Het werk is nog niet af. Daarom ben ik trots op dit ambitieuze programma dat er nu ligt", aldus minister De Jonge.

Aansluiting

Het programma externe linkZorg voor de Jeugd sluit aan op het in voorbereiding zijnde programma 'Kansrijke Start' dat zich richt op de eerste 1000 dagen en het verbinden van het medische en sociale domein tijdens de zwangerschap en de eerste twee jaar van het kind. Dit programma is tevens verbonden met het programma 'Geweld hoort nergens thuis' dat zich richt op het tijdig herkennen van de signalen van huiselijk geweld en mishandeling en het doorbreken van de cirkel van geweld. Ten slotte raakt dit programma aan het programma 'Scheiden zonder Schade' dat wil voorkomen dat kinderen de dupe worden van de scheiding van hun ouders.