Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De Waag onderzoekt app voor plegers huiselijk geweld

17-12-2018

Umberto Argese, behandelaar bij de Waag, gaat onderzoek doen naar de app GRIP. GRIP staat voor Goede Reactie Is Preventie en is bedoeld als hulpmiddel voor cliënten met agressieproblematiek. Het onderzoek wordt volgend jaar onder 54 cliënten uitgevoerd binnen de zorglijn Huiselijk geweld op de Waag-vestigingen in Midden-Nederland.

In 2017 werd bij de Waag de GRIP app in gebruik genomen. De app is ontwikkeld door Larissa Hoogsteder en Joan van Horn, beiden werkzaam bij de Waag. "Het doel van de app is om oplopende spanning of boosheid te signaleren. Op het moment dat je daar last van hebt, dan helpt de app je dat te herkennen en kun je een interventie doen die de boosheid vermindert of stress reduceert", vertelt Argese. "Dat kan bijvoorbeeld een afleidend spelletje zijn of een video met ademhalingsoefeningen om de boosheid onder controle te krijgen."

Time-out

Tijdens de behandeling van huiselijk geweld is de time-out procedure heel belangrijk. Maar uit verschillende internationale meta-analyses blijkt dat de behandeling vaak weinig effect heeft bij het verminderen van huiselijk geweld. Er zijn aanwijzingen dat dit komt doordat plegers van huiselijk geweld hun boosheid niet herkennen en daardoor moeite hebben met het tijdig nemen van een time-out, dus voordat een ruzie eindigt in een explosieve situatie.

De GRIP-app ondersteunt in de herkenning van mogelijke stress/arousal door het meten van hartritme variabiliteit. Boosheid wordt gesignaleerd als er sprake is van hoge stress/arousal en stemverheffing. "De cliënt draagt een borstband met een sensor en voor iedere cliënt worden passende drempelwaardes ingesteld. Als de app meet dat er sprake is van oplopende spanning of boosheid dan krijgt de cliënt een signaal, vervolgens kan hij voor een passende interventie kiezen", legt Argese uit. Hij verwacht dat dergelijke biologische interventies veel potentie hebben en in de toekomst vaker worden gebruikt.

Meer informatie

externe linkDewaagnederland.nl