Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zorgelijk beeld hoe Nederlanders aankijken tegen partnergeweld

18-01-2018

Bijna een op de drie Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Dat blijkt uit onderzoek van Atria en Blijf Groep. Dit onderzoek levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners.

Voor het onderzoek Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld werden drieduizend Nederlanders gevraagd hoe zij denken over omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

Onaanvaardbaar

Partnergeweld is geen abstract begrip voor de meeste Nederlanders. De helft blijkt persoonlijk een of meer slachtoffers te kennen. Nederlanders associëren partnergeweld vooral met lichamelijk geweld (83%), ook in combinatie met psychisch geweld (44%). Die gecombineerde associatie komt vooral voor bij vrouwen.

In algemene zin zijn bijna alle Nederlanders (90%) het erover eens dat geweld binnen een relatie onaanvaardbaar is. Maar krijgt men concrete situaties voorgelegd, dan verschuiven de grenzen. Uiteindelijk vindt 29 procent het gebruik van geweld tegen de partner onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Dit geldt in bijna alle situaties vaker voor mannen dan voor vrouwen.

Achtergrond

Gemiddeld anderhalf tot twee keer zo veel mannen als vrouwen vinden partnergeweld acceptabel, zowel lichamelijk, psychisch als seksueel geweld. Een op de twintig Nederlanders onder de 25 jaar vindt verkrachting van een vrouwelijke partner acceptabel. Die tolerantie neemt af met de leeftijd.

Wanneer wordt gevraagd naar omstandigheden waarin men partnergeweld acceptabel vindt, staan hoogopgeleiden toleranter ten opzichte van geweld met geweld beantwoorden dan middelbaar en laagopgeleiden. Autochtone Nederlanders en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond verschillen nauwelijks in hun acceptatie van partnergeweld.

Conclusies

Atria en Blijf Groep concluderen uit het onderzoek dat partnergeweld nog steeds een omvangrijk probleem is en bepleiten diverse maatregelen gericht op deskundigheidsbevordering, voorlichting en kennisontwikkeling in de toekomst.

Het feit dat jongeren relatief tolerant staan tegenover vormen van partnergeweld roept de vraag op of er een risico is op toename van partnergeweld in de toekomst. Hulp in gezinnen en interventies gericht op jongeren zijn urgent om te voorkomen dat partnergeweld zich voortzet in volgende generaties.

Meer informatie

externe linkBlijfgroep.nl