Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eerste Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen

19-07-2018

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft de 'Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen' gepubliceerd. Het gaat om het eerste rapport in een tweejaarlijkse reeks. Het rapport moet inzicht gaan bieden in hoeveel kinderen het slachtoffer worden van seksueel geweld en voor hoeveel kinderen het misbruik een vervolg krijgt in de vorm van een melding, onderzoek en verder.

Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar concludeert dat er momenteel op veel stappen en beslissingen nog te weinig zicht is. Dit betref bijvoorbeeld de meldingen over en onderzoeken naar seksueel geweld tegen kinderen bij Veilig Thuis. Zo is het aantal onderzoeken in de registraties bijvoorbeeld sterk gedaald ten opzichte van 2008-2012 (toen Veilig Thuis nog niet bestond). Het aantal geregistreerde onderzoeken nam af van gemiddeld 1055 in 2008-2012 tot 345 in 2016. "Of dat nu komt door onbetrouwbare data of omdat er echt veel minder onderzoeken zijn gedaan, het signaal is zorgwekkend", aldus Bolhaar.

Nieuw informatieprotocol

Veilig Thuis werkt momenteel samen met de betrokken departementen en de VNG aan een hernieuwd informatieprotocol, dat vanaf 2019 operationeel zal zijn. "Uit de huidige problemen met de kwaliteit van de beleidsinformatie AMHK/Veilig Thuis blijkt dat een informatieprotocol alleen niet volstaat", aldus de Nationaal Rapporteur. Het komt volgens hem aan op het zorgvuldig opleiden van medewerkers van Veilig Thuis in het gebruik van het nieuwe informatieprotocol en het bewaken dat de registratie ook zoals afgesproken plaatsvindt. "Dit kan alleen slagen als er ook budget voor vrijgemaakt wordt."

De Nationaal Rapporteur zal deze ontwikkelingen nauwlettend volgen. Het is volgens hem anders niet mogelijk te monitoren of Veilig Thuis-organisaties voldoende in staat zijn en worden gesteld hun beoogde taak als spin in het web bij de aanpak van kindermishandeling te vervullen.

Beleidsreactie

Minister De Jonge (VWS) heeft de Slachtoffermonitor inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. De aanbevelingen die de Nationaal Rapporteur doet in zijn monitor gaat hij met de minister voor Rechtsbescherming, de VNG en de branche-organisaties bespreken. Na de zomer komt hij met een beleidsreactie.

Meer informatie

externe linkRijksoverheid.nl

pdf-bestand.gifFactsheet bij de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen (Pdf-bestand 2,1 MB, via nationaalrapporteur.nl).