Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veel jeugdigen in jeugdbescherming ervaren huiselijk geweld

19-07-2018

Veel jeugdigen binnen de jeugdbescherming groeien op in een gezin waarin relatieproblemen en/of echtscheiding aan de orde zijn. Bijna een derde van deze jeugdigen heeft te maken met huiselijk geweld en andere veiligheidsproblemen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Cliëntprofielen van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Jeugd- en Gezinsbescherming, onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, doet al jaren onderzoek naar de aard van de problematiek van jeugdigen die een maatregel opgelegd hebben gekregen van de rechtbank of het Openbaar Ministerie. Het gaat om jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd waarbij vrijwillige hulpverlening niet meer mogelijk is. In het onderzoek is de kernproblematiek bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering onderzocht. Bij 32,3 procent van de gezinnen waarin de jeugdigen opgroeien, is sprake van huiselijk geweld. Ook is er vaak sprake van psychische verwaarlozing (29%).

Aanbevelingen

Bij het onderzoek is een Factsheet verschenen met aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling (voor zorgaanbieders) en aanbevelingen voor beleid (voor zorgaanbieders en gemeenten). Beide staan op de externe linkwebsite van het Regiecentrum.