Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gevolgen huiselijk geweld ernstiger dan gedacht

19-11-2018

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen zijn veel ernstiger dan gedacht. Ook is het geweld veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen. In gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis vindt veel en vaak langdurig geweld plaats. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar kindermishandeling en partnergeweld.

In meer dan honderd gemeenten in Nederland loopt momenteel een onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Voor het eerst praten op grote schaal ouders en kinderen zélf over dit thema met onderzoekers.

Geweldsincidenten

Uit de externe linkeerste resultaten blijkt dat in gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis veelvuldig geweld plaatsvindt: per gezin gemiddeld 71 geweldsincidenten voorafgaand aan de melding bij Veilig Thuis, per jaar. Dat is dus meer dan één keer per week. In bijna alle gezinnen speelt het geweld al ruim een jaar. Het gaat daarbij om partnergeweld en/of direct geweld tegen kinderen. In meer dan de helft van de gezinnen zijn de kinderen zowel getuige van het geweld tussen hun ouders als zelf slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing.

Traumatische klachten

De gevolgen voor kinderen zijn ernstig. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de tien kinderen traumatische klachten heeft. Ze krijgen last van depressiviteit of angstproblemen. Bij de ouders valt op dat veel van hen in het verleden zelf slachtoffer zijn geweest van geweld. Ze zijn opgegroeid in een gezin waar partnergeweld was of ze zijn als kind mishandeld. Er is sprake van een vicieuze cirkel die alleen kan worden doorbroken met goede en passende hulp aan kinderen én ouders en steun in een sociaal netwerk.

"Willen we die cirkel van geweld doorbreken, dan moeten we de ouders helpen en niet beschuldigen", aldus Majone Steketee. Zij is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en als bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Armoede

Kindermishandeling en partnergeweld kan in alle gezinnen voorkomen. Maar armoede, werkeloosheid en alcoholgebruik spelen in deze gezinnen ook vaak een rol. Zo is in bijna de helft van de gezinnen sprake van armoede (47 procent). Bij meer dan 40 procent van de mannen en 30 procent van de vrouwen is sprake van problematisch alcoholgebruik.

Het onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld loopt tot 2021. Het is een initiatief van Augeo Foundation en de G4, en wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie