Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hulp aan kwetsbare kinderen onvoldoende

20-06-2018

De hulp aan kwetsbare kinderen in Nederland schiet nog te vaak te kort. Dat blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children. Het Jaarbericht Kinderrechten 2018 werd gisteren in Den Haag gepresenteerd.

Jaarlijks zijn in Nederland 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de aanpak van kindermishandeling aangemerkt als een absolute prioriteit. Een goede stap, vindt Defence for Children. "Maar om mishandeling zoveel mogelijk te voorkomen, en aan slachtoffers tijdig passende hulp te bieden, is veel meer nodig. Zoals meer landelijke sturing, meer capaciteit en een betere kwaliteit van de zorg."

Jeugdhulp

Nog niet alle kinderen hebben toegang tot passende jeugdhulp, terwijl zij daar wel recht op hebben. Om dit mogelijk te maken, moeten er eisen opgesteld worden voor jeugdhulp die landelijk gelijk zijn, aldus Defence for Children.

Uitbuiting

De organisatie stelt verder dat er sinds 2012 150 gespecialiseerde politiemensen op het thema kinderporno en kindersekstoerisme werken. Hoewel het aantal meldingen van kinderporno sindsdien met 800 procent is toegenomen, is er geen rechercheur bijgekomen. Ook het aantal kinderen die uit de vreemdelingenopvang verdwijnen is hoog, afgelopen jaar ging het om 400 minderjarigen. Dit moet stoppen. Ook moet er een Rijksbrede aanpak ontwikkeld worden om buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel beter te ondersteunen en criminele uitbuiting van kinderen te voorkomen.

Caribisch Nederland

Opnieuw ontbreken er cijfers om een compleet beeld te kunnen krijgen van de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland. Er is bijvoorbeeld geen data beschikbaar over jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Defence for Children pleit voor een dataregistratiesysteem waarmee het welzijn van kinderen op de eilanden gemonitord kan worden. Dat moet volgens de organisatie een prioriteit worden van de Nederlandse regering.

Download

pdf-bestandHet Jaarbericht Kinderrechten 2018 (Pdf-bestand 15,4 MB, via defenceforchildren.nl)