Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eerste voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

21-12-2018

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de uitkomsten uit de eerste voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis werd in april van dit jaar gepresenteerd. Het bevat maatregelen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021. Lokale, regionale en landelijke partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het programma. De VNG is mede opdrachtgever.

Onderwerpen

In de Kamerbrief informeren de ministers de Tweede Kamer over de veiligheidsagenda, bespreekbaar maken, signaleren, veilig thuis, centra Seksueel geweld, vrouwenopvang, traumascreening, schadelijke traditionele praktijken, ouderenmishandeling en monitoring.

Komend jaar

Het komende jaar gaat extra aandacht uit naar het verbeteren van de bestuurlijke aansluiting en verbinding tussen zorg- en justitiepartners. Waar nodig worden regionale aanpakken verder verbonden met de speerpunten van het programma.

Meer informatie

externe linkKamerbrief over eerste voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis