Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Afwegingskaders Meldcode in ontwikkeling

22-02-2018

Diverse beroepsgroepen ontwikkelen momenteel hun afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze kaders dienen op 1 juli 2018 gereed te zijn.

Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals binnen de beroepsgroepen gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning (welzijn), jeugdhulp en justitie verplicht te werken met een afwegingskader in stap 4 van de Meldcode. Dit afwegingskader gaat helpen bij het wegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid en de noodzaak om bij Veilig Thuis te melden.

Clusters

De beroepsgroepen werken in clusters samen aan een afwegingskader, onder leiding van een projectleider. Organisaties hoeven dus niet zelf een afwegingskader te ontwikkelen. Bij elk cluster is een vertegenwoordiger van Veilig Thuis betrokken. De projectleiders en Veilig Thuis ontmoeten elkaar maandelijks onder leiding van twee procescoördinatoren. Deze procescoördinatoren zorgen ook voor afstemming met gemeenten, Inspecties, brancheorganisaties en kennisinstituten.