Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ambulancepersoneel Zuid-Holland Zuid doet steeds vaker melding bij Veilig Thuis

23-01-2018

Medewerkers van de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid melden zorgwekkende situaties steeds vaker bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen steeg het afgelopen jaar met maar liefst 80 procent. Vanwege deze forse toename is een tweede aandachtsfunctionaris aangesteld.

Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs in Zuid-Holland Zuid deden in 2017 in totaal 278 meldingen bij Veilig Thuis. In 2016 werd er 155 keer gemeld. Het gaat om vermoedens van onder meer mishandeling, misbruik, verwaarlozing en vervuiling bij patiënten thuis. In bijna alle gevallen leidde de melding tot een vervolgonderzoek.

Unieke rol

Forensisch verpleegkundige Jola Schenk werkt als aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld bij de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. Zij leert collega’s onder meer hoe ze bij situaties van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik dienen om te gaan met mogelijke sporen. En hoe letsel is te herkennen dat wellicht opzettelijk is toegebracht.

Schenk krijgt er binnenkort dus een collega bij. Op externe linkAD.nl lichten beide vrouwen de unieke rol en verantwoordelijkheid van ambulancemedewerkers toe. "Alleen wij komen thuis achter de voordeur op de momenten dat mensen op hun kwetsbaarst zijn. Als het eerder nog lukte om problemen te verbergen voor de buurt, de school, de dokter of de instanties, dan lukt het op dat moment meestal niet meer."