Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak ouderenmishandeling nog niet geborgd

23-03-2018

Na een incidentele opleving, is de aandacht voor het thema ouderenmishandeling weer weggeëbd. Nog niet alle relevante partijen kennen en nemen hun rol in de aanpak van deze problematiek. Dat blijkt uit het onderzoek Nog een weg te gaan. Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017.

Dit onderzoek naar de stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling werd vorig jaar uitgevoerd door Regioplan, in opdracht van het ministerie van VWS. Specifieke aandacht ging uit naar (oorzaken van) handelingsverlegenheid in de aanpak. Ook is in kaart gebracht wat de stand van zaken is in beleid, organisatie en uitvoering vanuit het perspectief van gemeenten.

Stevige basis

De onderzoekers concluderen dat de aanvankelijke projectmatige aanpak nog lang niet overal is omgezet in structurele inzet. Volgens hen ligt er wel een stevige basis is om op voort te bouwen. "Het is nu zaak om aandacht voor deze problematiek structureel te borgen in beleid, organisatie en uitvoering."

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met professionals, beleidsmakers, informele zorgverleners en ouderen zelf. Dat heeft geleid tot aanbevelingen op het gebied van:

  1. beleidsmatige verankering en verbinding;
  2. de taakverdeling tussen gemeenten en Veilig Thuis;
  3. verbetering van handelingsbekwaamheid;
  4. de borging van de aanpak.

Download

pdf-bestandNog een weg te gaan. Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017 (Pdf-bestand, 1,24 MB).