Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Resultaten verplichte screening kindermishandeling ‘dramatisch slecht’

23-11-2018

De verplichte screening op kindermishandeling voor artsen levert zulke slechte resultaten op dat deze beter kan worden afgeschaft. Dit zei kinderarts en hoogleraar sociale kindergeneeskunde Elise van de Putte gisteren op het Jaarcongres Huiselijk Geweld in Ede.

Van de Putte is voorzitter van het externe linkLandelijk Expertisecentrum Kindermishandeling en leidt de onderzoekslijn kindermishandeling aan de Universiteit Utrecht.

SPUTOVAMO-formulier

Sinds 2011 zijn artsen verplicht om door middel van een vragenlijst na te gaan of lichamelijk letsel te wijten is aan mishandeling. De bekendste vragenlijst is het SPUTOVAMO-formulier. Uit promotieonderzoek van arts-onderzoeker Maartje Schouten bleek vorig jaar al dat de vragenlijst tot veel onterechte verdenkingen leidt. Van elke 100 verdenkingen waren er 92 onterecht.

Schoutens promotor Elise van de Putte voegde daar donderdag nog meer verontrustende cijfers aan toe. Van de 55.000 kinderen die op de huisartsenpost gescreend waren, werden er slechts negen gemeld bij Veilig Thuis. Later bleken 478 kinderen uit diezelfde groep via een andere weg alsnog gemeld te zijn bij Veilig Thuis.

Betere scholing

Van de Putte stelt voor om de verplichte brede screening af te schaffen ten gunste van betere scholing van alle betrokkenen in signalen waar ze alert op kunnen zijn.

Zie ook