Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Steeds meer meldingen bij Centrum Seksueel Geweld

25-06-2018

Acute slachtoffers van aanranding en verkrachting melden zich steeds vaker bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dat blijkt uit het jaarverslag van het CSG. Vergeleken met 2016 ging het in 2017 om een stijging van 33 procent.

Vorig jaar meldden zich gemiddeld drie acute slachtoffers per dag, waaronder een kind. Acht procent van de slachtoffers zijn jongens en mannen. In 2017 meldden zich 1103 acute slachtoffers en 1521 niet-acute slachtoffers, met een piek in oktober tijdens #Metoo en de campagne periode.

Gouden week

Sinds januari bestaat het CSG in zestien regio’s. Het is dé plek voor kinderen en volwassenen die korter dan zeven dagen geleden een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt. In deze periode – ook wel de gouden week genoemd – liggen kansen op medisch, forensisch en psychologisch vlak. Door de nauwe samenwerking in het CSG tussen politie, (forensisch) artsen, verpleegkundigen en psychologen worden deze kansen optimaal benut. "Hulp binnen zeven dagen verkleint de kans op medische en psychische problemen", aldus landelijk coördinator Iva Bicanic.

Landelijke uitrol

Het eerste CSG is begin 2012 opgericht. Sindsdien zijn er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden opgericht met financiering van het Fonds Slachtofferhulp, de gemeenten, de (lagere) overheden en regionale samenwerkingspartners. Begin 2018 is het laatste CSG geopend, waarmee de landelijke uitrol compleet is. Slachtoffers die geen contact met politie willen kunnen ook in het CSG terecht, net als mensen die langer dan zeven dagen geleden zijn misbruikt.

Meer informatie

externe linkCentrum Seksueel Geweld