Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veerkracht erkend als Goed Onderbouwd

25-10-2018

De methodiek Veerkracht is erkend als goed onderbouwd en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies. Veerkracht is de basismethodiek voor de begeleiding van kinderen in de opvang.

Methodiek

Veerkracht is gericht op kinderen die vanwege huiselijk geweld samen met hun moeder in de vrouwenopvang wonen. Het biedt een duidelijk kader voor de begeleiding en ondersteuning van deze kinderen, maar ook voor opvoedondersteuning en versterking van het netwerk.

De methodiek is ontwikkeld door VanMontfoort met input van professionals van de opvanginstellingen. Veerkracht was eerder al erkend als goed beschreven en is nu doorontwikkeld tot goed onderbouwd.

Landelijke pool

Er is een landelijke pool van Veerkracht deskundigen die trainingen kunnen geven aan medewerkers in de opvang en die Methodische leerbijeenkomsten kunnen begeleiden. De doorontwikkeling en de landelijke pool zijn onderdeel van een landelijk project van de Federatie Opvang met financiering van Stichting Kinderpostzegels en Adessium Foundation.