Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Leeuwarden traint professionals om te handelen bij opvoedzorgen

26-03-2018

De Leeuwarder wethouder Hilde Tjeerdema (Jeugdbeleid) geeft vandaag het startschot voor de training 'Houding & Handelen bij opvoedzorgen' voor professionals in Leeuwarden die met ouders en kinderen werken. Het doel is een andere houding en handelswijze van beroepskrachten als er zorgen over een kind zijn.

De tiendelige training wordt aangeboden door de gemeente Leeuwarden. De gemeente hoopt gezinnen zo vroegtijdig te bereiken en indien nodig de drempel naar hulpverlening te verlagen. "Ouders steunen om erger te voorkomen, daar zetten we op in met deze training. De samenwerking met ouders en met andere professionals rond het kind is hierin van groot belang", aldus Tjeerdema.

Actieplan

Leeuwarden heeft een lokaal actieplan waarbij de nadruk ligt op het voorkomen, vroegtijdig signaleren, stoppen en vervolgens zoveel mogelijk beperken van de schade. De training en methodiek Houding & Handelen bij opvoedzorgen zijn onderdeel van het actieplan en specifiek ontwikkeld voor professionals die met ouders en kinderen werken.

In 2016 vond in de Leeuwarder wijk Aldlân een pilot plaats met deze aanpak. Vandaag wordt tijdens de startbijeenkomst getoond welke meerwaarde de lokale professionals ervaren.