Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Interventie De Nieuwe Toekomst 'Goed onderbouwd'

26-06-2018

De erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid heeft de interventie De Nieuwe Toekomst erkend als Goed onderbouwd. De Nieuwe Toekomst is een interventie voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld.

De Nieuwe Toekomst bestaat uit een groepstraining van tien bijeenkomsten, gecombineerd met een individueel coachingstraject van ongeveer negen maanden. Tijdens de wekelijkse groepsbijeenkomsten staan activering en het toekomstperspectief centraal. Zo wordt onder andere gewerkt aan het herontdekken van passies en talenten en het verkrijgen en behouden van regie over het leven. Hierna worden deelneemsters persoonlijk gecoacht door een vrijwilliger. Deze coaches begeleiden de deelneemsters bij het realiseren van hun doelen: het daadwerkelijk zetten van stappen in de richting van opleiding en werk.

Sterke punten

Als sterke punten benoemt de erkenningscommissie de uitgebalanceerde training, de combinatie van training en coaching waardoor een traject op maat gerealiseerd kan worden en het toekomstgerichte perspectief.