Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zorgorganisaties Midden-Brabant bezorgd over ouderenmishandeling

26-11-2018

Ouderenmishandeling is een groot en onderschat probleem, dat veel te weinig prioriteit krijgt. Dat stellen zorgorganisaties in de regio Hart van Brabant. "De totale registratie en de totale signalering is niet goed op orde", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Volgens cijfers van het ministerie van VWS wordt 1 op de 20 ouderen mishandeld. Maar de Brabantse zorgorganisaties Sterk Huis, Meldpunt Veilig Thuis en Thuiszorgorganisatie De Wever Thuis zien dat nog geen 1 procent van die ouderenmishandeling in regio Midden-Brabant in beeld is bij de hulpinstanties. "Nog niet alle ziekenhuizen en huisartsen registreren. Maar ook wijkteams registeren nog niet allemaal goed", aldus de woordvoerder.

Ontspoorde mantelzorg

Vaak worden ouderen niet bewust mishandeld, maar gaat het om zogenoemde ontspoorde of overbelaste mantelzorg. Veel gebeurtenissen worden daardoor ook nog niet herkend als ouderenmishandeling. Doordat ouderen langer thuis moeten wonen en de druk op mantelzorgers steeds groter wordt, zal het aantal ouderen dat bewust of onbewust mishandeld wordt de komende jaren alleen maar toenemen.

De drie zorgorganisaties in Midden-Brabant willen dat verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk goed geschoold worden en de tijd krijgen om in gesprek te gaan met ouderen. Daarnaast moeten mantelzorgers volgens hen worden ontlast.