Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Eergerelateerd geweld is geen huiselijk geweld’

27-02-2018

Als eergerelateerd geweld behandeld wordt als een geval van huiselijk geweld, dan kunnen professionals in de veiligheidszorg de betrokken burgers van de regen in de drup helpen. Dat stelt Janine Janssen in een artikel in het tijdschrift Conflicthantering.

Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale politie. Jaarlijks legt de politie het LEC EGG tussen de 450 en 500 complexe zaken voor. Daarbij gaat het vooral om conflicten in de familie over het verlies van maagdelijkheid, het kiezen van een (huwelijks)partner, zwangerschappen buiten het huwelijk en het verbreken en opnieuw aangaan van relaties.

Buiten schot

Janssen wijst er in haar artikel op dat het bij de aanpak van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld van groot belang is rekening te houden met de verschillen tussen beide problematieken. Zo gaat het in eerzaken vaak om groepsconflicten en specifiek om eergevoel als motief. “Het is belangrijk dat bij het herkennen en opsporen van dit soort zaken professionals er goed van doordrongen zijn dat er meerdere personen bij deze conflicten zijn betrokken, die niet buiten schot mogen blijven”, aldus Janssen. "Wanneer het aspect van groepsdruk niet tijdig herkend wordt, kunnen potentiële daders over het hoofd worden gezien."