Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Klacht tegen vertrouwensarts Veilig Thuis en kinderarts ongegrond

28-02-2018

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft gisteren de klachten van de ouders tegen een behandelend kinderarts en tegen een vertrouwensarts van Veilig Thuis ongegrond verklaard.

Volgens de ouders zou de kinderarts die een melding deed bij Veilig Thuis zich niet aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld hebben gehouden. Bovendien zou zij volgens hen haar beroepsgeheim hebben geschonden. De vertrouwensarts van Veilig Thuis werd onzorgvuldigheid verweten bij het invullen van het triageformulier, de melding aan de politie en het eindrapport. Zij zou een beeld hebben geschetst dat er sprake was van kindermishandeling en ontlastende informatie hebben weggelaten.

Oordeel

De klachten tegen beide artsen zijn afgewezen. Naar het oordeel van het tuchtcollege heeft de kinderarts op alle vlakken overeenkomstig de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gehandeld. Dat zij haar beroepsgeheim zou hebben geschonden is evenmin gebleken.

De klachten tegen de vertrouwensarts zijn eveneens afgewezen. De schriftelijke weergave in het triageformulier steunt zwaar op de melding van de kinderarts en enkele passages zijn letterlijk overgenomen. Het formulier geeft weinig ruimte en mogelijkheid tot nuance. De vertrouwensarts heeft geen onjuiste of onvolledige informatie opgenomen; hetzelfde geldt voor de melding aan de politie. In de stukken wordt consequent gesproken over (ernstige) vermoedens van kindermishandeling of wordt aangegeven dat dat niet kan worden uitgesloten. Er wordt niet geïnsinueerd dat al vaststaat dat sprake is van kindermishandeling.

Over (de kwaliteit van) het eindrapport van Veilig Thuis heeft het college geen oordeel gegeven, omdat dit eindrapport te laat in de procedure is ingebracht.

Meer informatie

externe linkUitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam