Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

KNMG voegt afwegingskader toe aan Meldcode

29-06-2018

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Artsenfederatie KNMG biedt met een nieuw afwegingskader vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van die beslissing.

Het afwegingskader vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMG-meldcode 2015 met een vijftal afwegingsvragen. Hiernaast wordt ingezoomd op de vraag wat een acute en structureel onveilige situatie is, want in dat geval moet altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Ook beschrijft het afwegingskader preciezer hoe de arts in andere situaties tot de conclusie kan komen dat een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Eerder in beeld

Met een melding wordt de hulpverlening niet per definitie overgedragen, maar in afstemming met Veilig Thuis, al dan niet door Veilig Thuis of anderen opgepakt. Het afwegingskader besteedt aandacht aan de wijze waarop de arts na een melding samen met Veilig Thuis kan vaststellen wie effectieve hulp kan bieden of organiseren. De verwachting is dat de informatiepositie van Veilig Thuis met het afwegingskader zal verbeteren en dat Veilig Thuis daardoor beter en eerder in staat is structurele patronen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te herkennen en te helpen doorbreken.

Verplicht

Vanaf 2 juli kunnen artsen gaan werken met het afwegingskader. Vanaf 1 januari 2019 is dit verplicht. De KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (2015) wordt voor die tijd geactualiseerd. In de meldcode zal ook informatie worden opgenomen over bijzondere vormen van geweld, zoals mensenhandel en ouderenmishandeling.

Op 2 juli zal de externe linkKNMG het afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld namens het cluster artsencoalitie officieel aanbieden aan minister De Jonge (VWS).