Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Beleidsreactie Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen

29-11-2018

Minister De Jonge (VWS) heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, gereageerd op de bevindingen uit de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016. In een beleidsreactie laat hij weten extra aandacht te hebben voor slachtoffers van seksueel geweld.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar publiceerde op 26 juni 2018 de eerste Slachtoffermonitor. Daarin bracht hij in beeld hoeveel kinderen slachtoffer worden van seksueel geweld en welk pad zij doorlopen naar hulpverlening.

Verkenning

Bolhaar vindt het een goede zaak dat de ministers in hun beleidsreactie onderstrepen extra aandacht te hebben voor deze slachtoffers. Ook worden zijn aanbevelingen over registratie en monitoring ter harte genomen. In samenwerking met de Nationaal Rapporteur, zal De Jonge een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de aanleiding tot jeugdhulp onderdeel te maken van de Beleidsinformatie Jeugd.

De Nationaal Rapporteur is tegelijkertijd kritisch op de concrete stappen die genomen zullen worden. "Hoe waarborgen we de juiste zorg op de juiste plek, zeker waar het gaat om zulke kwetsbare kinderen?"

Meer informatie

externe linkBeleidsreactie op de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016, H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

externe linkReactie Nationaal Rapporteur, H. Bolhaar