Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Lenferink presenteert eindrapportage over kinderen in de opvang

30-04-2018

Kinderen in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang moeten als zelfstandige cliënten worden gezien. Dat stelt de Leidse burgemeester Henri Lenferink in een rapport. Op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG, nam hij de afgelopen maanden het gemeentelijk beleid rond kinderen in de opvang onder de loep.

In de Eindrapportage Lenferink over kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang doet de Leidse burgemeester aanbevelingen voor gemeenten, gemeenteraden en opvanginstellingen. Zo stelt hij dat gemeenten in het lokale en regionale beleid vast moeten stellen wat zij van instellingen verwachten ten aanzien van kinderen in de opvang. Hij wijst gemeenten op de mogelijkheid om advies in te winnen bij ervaringsdeskundige jongeren uit de eigen regio.

Gezinslocatie

Een van de aanbevelingen aan de opvanginstellingen is dat zij standaard over een aparte gezinslocatie moeten beschikken of dat er binnen één locatie een aparte locatie voor ouders en kinderen is. Verder pleit hij voor de implementatie van landelijk ontwikkelde methodieken zoals Veerkracht, de inzet van gekwalificeerd personeel en het inschakelen van gespecialiseerde jeugdhulpverleners voor specifieke vraagstukken.

Stress

Kinderen in de opvang zijn vaak jarenlang getuige of zelfs slachtoffer geweest van huiselijk geweld en/of dakloosheid en hebben te maken met de stress. De gevolgen van deze stressvolle situaties zijn belemmerend voor hun ontwikkeling wat een vruchtbare bodem is voor een herhaling van zetten.

Download

pdf-bestandEindrapportage Lenferink over kinderen in maatschappelijke en vrouwenopvang (Pdf-bestand 78 kB, via opvang.nl)