Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Politie en opvanginstellingen tekenen convenant gegevensuitwisseling bij huiselijk geweld

30-10-2018

Opvanginstellingen Kadera en Moviera en de politie hebben deze maand een convenant ondertekend. Doel is afstemming over het uitwisselen van informatie, om betere hulp te bieden en eerder in te kunnen grijpen bij situaties van huiselijk geweld.

In het convenant zijn afspraken vastgelegd over het delen van gegevens en versterken van de informatiepositie van alle partijen. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met privacy en veiligheid. "Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld is samenwerking van Moviera, Kadera en politie nodig. Het is dus heel goed dat we elkaar op deze manier opzoeken en versterken", licht Jos Elshof, waarnemend directeur-bestuurder van Kadera toe.

Impuls

Het convenant is een belangrijke stap om de verstrekking van gegevens in het werkgebied Gelderland (Oost-Nederland) en Overijssel te formaliseren. Ook wordt dit moment aangegrepen om de samenwerking tussen de ketenpartners een impuls te geven.

Meer informatie

externe linkMoviera.nl