Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mijlpalen Geweld hoort nergens thuis 2019

02-01-2019

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brochure gepubliceerd over het programma Geweld hoort nergens thuis. Hierin zijn tevens de mijlpalen en prioriteiten voor 2019 benoemd.

Mijlpalen zijn onder meer de drie multidisciplinaire centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling die dit jaar van start gaan. Daarnaast wordt volgende maand een nieuwe publiekscampagne gelanceerd. Verder zal in 2019 het externe linkwetsvoorstel aanpassing actuele delictsvormen behandeld worden. Dit betreft onder meer een verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor kindermishandeling en de strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal, waaronder wraakporno.

Prioriteiten

De prioriteiten hebben vooral betrekking op het versterken van de samenwerking bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook is het de bedoeling dat regionale plannen nog meer aan de speerpunten van het landelijke programma worden verbonden.

Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis is het nationaal meerjarenprogramma in opdracht van de ministeries VWS en JenV en VNG. Het programma initieert, verbindt en coördineert landelijke, regionale en lokale initiatieven en brengt synergie aan in de aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

Download

Pdf-bestandBrochure Geweld hoort nergens thuis (Pdf-bestand 461 kB, via vng.nl)
De VNG heeft tevens een overzicht gepubliceerd van alle betrokkenen binnen het programma: externe linkWie is wie?.