Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aftrap regionaal programma Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord

02-07-2019

Professionals uit Noord-Holland Noord hebben gisteren het startschot gegeven voor een nieuwe aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel is om deze problematiek terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de overdracht van generatie op generatie te doorbreken.

Vanuit de praktijk

Ongeveer honderd wethouders, politieagenten, jeugdhulpverleners, reclasseringsmedewerkers, schoolmaatschappelijk werkers en nog vele andere professionals uit de regio waren bijeengekomen om vanuit de praktijk de knelpunten en prioriteiten te benoemen.

Duurzaam stoppen

De nieuwe aanpak 'Geweld hoort nergens thuis' richt zich vooral op het zo vroeg mogelijk signaleren en duurzaam stoppen en oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt de aanpak van de verschillende professionals zo goed mogelijk op elkaar aangesloten.

Het programma Geweld hoort nergens thuis wordt gefinancierd vanuit de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De regio’s bepalen zelf hoe hun project wordt uitgevoerd.