Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuwe factsheet Jongensprostitutie

04-01-2019

Er is een factsheet Jongensprostitutie toegevoegd aan de serie factsheets rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Er bestond al een factsheet Meisjesprostitutie. Maar omdat er voor jongens en meisjes andere adviezen gelden, is ervoor gekozen deze op te splitsen.

Meldcode

De factsheet Jongensprostitutie is ontwikkeld door het Expertisecentrum Mensenhandel en (Jeugd)Prostitutie in samenwerking met diverse ketenpartners en maakt deel uit van een serie van meer dan 25 factsheets. Het doel van de factsheets is om professionals die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te helpen bij het signaleren van specifiek typen geweld, mishandeling, misbruik, verwaarlozing en/of uitbuiting.

Taboe

Er zijn geen precieze cijfers omtrent het aantal jongensprostituees. Geschat wordt dat er dagelijks zo’n 1500 jongens in de prostitutie werkzaam zijn. Het taboe rond jongensprostitutie maakt het voor hen extra moeilijk om om hulp te vragen.

Links