Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Deelnemers gezocht voor onderzoek De Nieuwe Toekomst

07-01-2019

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die deel willen nemen aan een onderzoek naar de effecten van de interventie De Nieuwe Toekomst.

De Nieuwe Toekomst is in 2012 door de Nederlandse vrouwenraad (NVR) en de Federatie Opvang (FO) ontwikkeld. De interventie richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt. In juni 2018 is de interventie erkend als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de externe linkDatabank Effectieve Sociale Interventies.

Effectonderzoek

De volgende stap is om te bewijzen dat de interventie effectief is. Om die reden is Atria in 2018 gestart met een effectonderzoek en procesevaluatie om de vraag 'Werkt het en waarom?' te beantwoorden. Tussen 2018-2021 zal Atria een grote groep vrouwen één tot anderhalf jaar volgen in hun weg van (ambulante) opvang tot (arbeids)participatie. Een deel ontvangt de reguliere zorg, een ander deel ontvangt De Nieuwe Toekomst. Atria is vanaf januari 2018 met dit onderzoek in drie regio’s – en in acht gemeenten – gestart.

Vanaf deze maand zal het onderzoek zich verder uitbreiden. Hiervoor is Atria op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan het onderzoek. Ook wie (nog) niet start met De Nieuwe Toekomst kan aan het onderzoek deelnemen.

Meer informatie

externe linkAtria.nl