Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Cranendonck opent kind- en scheidingsloket

09-09-2019

De Brabantse gemeente Cranendonck is vorige week gestart met een kind- en scheidingloket. Het loket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een (vecht)scheiding tegen te gaan.

Volgens de gemeente Cranendonck ervaren kinderen van gescheiden ouders ongeveer twee keer zoveel problemen in vergelijking met jongeren uit gezinnen waarin beide ouders samen zijn. Dat meldt externe linkBinnenlandsbestuur.nl

Bewustwording

Een van de doelen van het loket is om bij ouders bewustwording te creëren van de impact op kinderen van verschillende leeftijden is. Daarnaast moet het praktische handvatten bieden. Ouders die overwegen te gaan scheiden of de knoop al hebben doorgehakt, kunnen er met al hun vragen terecht. Maar ook kinderen en andere betrokken, zoals docenten, kunnen er terecht.

Pilot

Het loket is elke eerste maandag van de maand open en wordt bemenst door mediators en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck. Het kind- en scheidingloket is een pilot van een jaar. Volgend jaar zomer wordt het loket geëvalueerd. Daarna wordt besloten of en in welke vorm het blijft bestaan.