Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer meldingen seksueel misbruik in het onderwijs

10-04-2019

Het aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie in het onderwijs is vorig schooljaar gestegen. Dat meldt de Onderwijsinspectie in de Factsheet meldingen vertrouwensinspecteur.

Vorig schooljaar werden er 134 meldingen gedaan, het jaar ervoor lag dat aantal nog op 106. Afgezien van deze stijging, nam het afgelopen schooljaar het totaal aantal meldingen bij vertrouwensinspecteurs af.

Het gaat bij seksueel misbruik om aanranding, ongewenste hinderlijke aanrakingen en ontucht met misbruik gezag of een ongewenste relatie tussen een leraar en een leerling. In bijna de helft van de meldingen, 48 procent, is de verdachte 'een met taken belast persoon'. Met zestig meldingen kwamen er in het voortgezet onderwijs de meeste signalen over seksueel misbruik binnen bij de inspectie.

#Metoo

De inspectie keek ook of #Metoo voor een hoger aantal meldingen over seksuele intimidatie of misbruik heeft gezorgd. De beweging kwam op in 2017 waarbij mensen op sociale media de hashtag deelden om te laten zien dat ze te maken hebben gehad met seksuele intimidatie of misbruik. De inspectie zag geen toename, maar houdt echter wel een slag om de arm.

Zorgelijk

De inspectie noemt de stijging van de twee categorieën 'zorgelijk'. Ook zien de vertrouwensinspecteurs dat de 'complexiteit, intensiteit en urgentie' van de meldingen toeneemt. Bovendien zijn niet alle klachtenprocedures op scholen goed te doorgronden of niet transparant voor ouders.

Links

externe linkFactsheet meldingen vertrouwensinspecteurs