Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Psychische kindermishandeling niet expliciet in de wet

10-09-2019

Psychische kindermishandeling is in het Wetboek van Strafrecht niet nader gedefinieerd en daarom niet expliciet strafbaar gesteld. Toch hoeft het Wetboek van Strafrecht hiervoor niet te worden herzien, stelt minister Dekker (Rechtsbescherming) in een reactie op Kamervragen van GroenLinks.

Dekker beantwoordde de vragen van Kathalijne Buitenweg en Lisa Westerveld namens de ministers van JenV en VWS. Beide Kamerleden wilden weten of het klopt dat het ontbreekt aan een strafbepaling die psychische kindermishandeling strafbaar stelt. Zij opperden daarbij dat het Wetboek van Strafrecht herzien zou moeten worden voor de strafbaarstelling van alle vormen van kindermishandeling.

Opzettelijke benadeling van de gezondheid

Dekker wijst er in zijn reactie op dat kan het Wetboek van Strafrecht wel grond biedt om psychische kindermishandeling strafrechtelijk aan te pakken. "Vormen van psychische kindermishandeling kunnen strafbaar zijn als vorm van mishandeling op grond van artikel 300 Sr. Het eerste lid van deze bepaling ziet op het toebrengen van pijn of letsel, terwijl in het vierde lid is bepaald dat opzettelijke benadeling van de gezondheid wordt gelijkgesteld aan mishandeling. Het bereik van artikel 300 Sr is in theorie dus vrij groot", aldus de minister.