Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nog steeds knelpunten bij uitstroom vrouwenopvang

14-05-2019

Er komt langzaam beweging in de aanpak van de knelpunten rond de vrouwenopvang, schrijft de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg'. Maar vooral op het gebied van de uitstroom uit de opvang hebben Rijk en gemeenten nog stappen te zetten.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen bracht in kaart wat ministeries en gemeenten hebben gedaan om de knelpunten uit zijn eerdere rapport 'Vrouwen in de Knel' op te lossen. Hij ziet langzaam beweging komen in de aanpak van de problematiek. "Maar het blijft ingewikkeld als er voorzieningen vanuit de Rijksoverheid nodig zijn, of als gemeenten moeten samenwerken."

Tussen wal en schip

Rond de uitstroom uit de vrouwenopvang naar een andere woning spelen nog verschillende problemen. Zo verloopt de samenwerking tussen gemeenten nog steeds niet goed. Ze hebben vaak verschillende regels voor het geven van voorrang voor een huurwoning, waardoor vrouwen van het kastje naar de muur worden gestuurd. En als een vrouw vanuit de opvang naar een andere gemeente verhuist, moet zij bijvoorbeeld uitkeringen en (schuld)hulpverleningstrajecten opnieuw aanvragen. "Vrouwen die uitstromen vallen hierdoor tijdelijk tussen wal en schip. Intussen blijven hun schulden bestaan," aldus Van Zutphen. Daarnaast signaleerde hij een knelpunt rond de huurtoeslag dat tot grote financiële problemen kan leiden.

Aanmelding en verblijf

Bij de aanmelding voor opvang en tijdens het verblijf knelt het iets minder. Zo is het voor vrouwen gemakkelijker geworden om zich in de opvanggemeente in te schrijven. Dat is nodig om onder meer een inkomen te kunnen regelen. Ook geven gemeenten vaker en sneller de beschikking af waarmee vrouwen duidelijkheid krijgen over de eigen bijdrage die zij voor de opvang moeten betalen. Het regelen van een inkomen gaat sneller en er wordt gewerkt aan knelpunten rond toeslagen en kinderbijslag. Van Zutphen: "Maar er zijn nog steeds te weinig opvangplekken en schuldhulpverlening gaat vaak nog niet van start. Dat moet echt veranderen."

Meer informatie

externe linkNationaleombudsman.nl