Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Slachtofferhulp Nederland presenteert jaarverslag

15-04-2019

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar contact gehad met 169.895 slachtoffers. 64.439 slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp. Dat schrijft Slachtofferhulp Nederland in haar jaarverslag 2018.

Vorig jaar ontving de organisatie zo’n 215.000 aanmeldingen. Het gros daarvan (bijna 70%) kwam binnen via politie/Openbaar Ministerie. 79.425 aanmeldingen hadden betrekking op geweld, 8.709 aanmeldingen betroffen zedenzaken. De overige aanmeldingen gingen voornamelijk over verkeers- en vermogensdelicten.

Zedenzaken

Bij de meeste slachtoffers van zedenmisdrijven, vond het zedenincident langere tijd geleden plaats. Bij recente zaken werkt Slachtofferhulp Nederland intensief samen met de Centra voor Seksueel Geweld.

Digitale inhaalslag

In 2018 werd het 3-jarige programma Slachtofferhulp Nederland 2.0 afgerond. Doel was om met een digitale inhaalslag de dienstverlening beter aan te laten sluiten op de belevingswereld van slachtoffers. Die missie is volgens de organisatie inmiddels meer dan geslaagd.

Meer informatie

externe linkSlachtofferhulp Nederland