Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Meer actie vereist met betrekking tot huiselijk geweld’

17-05-2019

Er is meer actie vereist met betrekking tot huiselijk geweld in Nederland. Dat staat in 'Nederland ontwikkelt Duurzaam', de derde Nederlandse rapportage over de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDGs), die gisteren aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

"In lijn met het Verdrag van Istanbul is aandacht nodig voor de structurele oorzaken van geweld tegen meisjes en vrouwen, zoals stereotypen over de rol van mannen en vrouwen in de samenleving, en de balans van macht. Meisjes en vrouwen met een beperking vormen een bijzonder kwetsbare groep maar specifieke data ontbreken," zo meldt het rapport.

Caribisch Nederland

Verder wordt gesteld dat geweld tegen vrouwen in Caribisch Nederland wijdverspreid is en nauw samenhangt met armoede. "Beleid en regelgeving blijken daar vaak te ontbreken. Zo wordt het Verdrag van Istanbul niet geïmplementeerd in Caribisch Nederland. Het ontbreekt aan voldoende opvangcapaciteit voor slachtoffers van huiselijk geweld, goede zorg voor slachtoffers en aandacht voor huwelijkse gevangenschap en slachtoffers zonder geldige verblijfstitel."

SDG-agenda

In de derde SDG-rapportage is te lezen hoe Nederland ervoor staat bij het behalen van de door de Verenigde Naties aangenomen doelen die wereldwijd voor 2030 een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De SDGs zijn gegrond op de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtenverdragen. De Nederlandse overheid, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven voeren de SDG-agenda uit.

De Nederlandse SDG-rapportage is gezamenlijk opgesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), mede namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) voor de decentrale overheden, VNO-NCW, MKB-Nederland en Global Compact Netwerk Nederland voor het bedrijfsleven en de financiële instellingen, Partos voor het maatschappelijk middenveld, NWO-WOTRO voor de kennisinstellingen en de Nationale Jeugdraad (NJR) voor de jongerenorganisaties en het College voor de rechten van de Mens.

Meer informatie

externe linkMensenrechten.nl