Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

CEDAW Schaduwrapportage: Dataverzameling huiselijk geweld nog voor verbetering vatbaar

18-01-2019

De dataverzameling rond huiselijk geweld en kindermishandeling zou verder verbeterd moeten worden. Dat stellen NGO’s in een schaduwrapportage die zij onlangs naar CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) hebben gestuurd.

In 2016 bracht dit VN-comité pdf-bestandeen rapport (Pdf-bestand 707 kB, via VN-vrouwenverdrag.nl) uit met zorgen en aanbevelingen aan de Nederlandse regering. Daarbij werd de regering gevraagd tussentijds te rapporteren op de volgende onderwerpen:

  • de opname van genderstereotypering als vorm van discriminatie in de Mediawet;
  • effectief strategisch beleid ter bestrijding van discriminerende seksestereotypering en het stimuleren van positieve en niet-stereotype beeldvorming van vrouwen en meisjes;
  • onderzoek naar de impact van seksistische beeldvorming
  • de systematische verzameling van data over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en soort geweld, beschermingsmaatregelen, vervolging van de daders en opgelegde straffen.
  • de geleverde inspanning om zwangerschap-gerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen.

VN-vrouwenverdrag

De Nederlandse regering moet in principe elke vier jaar aan dit CEDAW-Comité rapporteren wat ze heeft gedaan om het VN-vrouwenverdrag uit te voeren. Niet-Gouvernementele Organisaties (NGOs) kunnen een eigen schaduwrapportage opstellen waarin ze hun visie geven op wat wel of niet goed gaat.

Tijdpad

De NGO’s hebben nu onder meer laten weten dat zij blij zijn met de nieuwe onderzoeken naar de verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze juichen de intentie van de regering toe om de registratie van geweld te verbeteren, maar missen daarbij een concreet tijdpad. Verder betreuren de NGO's het dat het onderzoek van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) over dit onderwerp, inclusief de nieuwe gegevens uit de gendergelijkheidsindex 2017, niet door de regering worden genoemd.

Veilig Thuis

Verder betwijfelen zij of de gegevens van Veilig Thuis compleet zijn. Volgens de NGO’s aarzelen veel slachtoffers van huiselijk geweld, om contact op te nemen met Veilig Thuis, uit angst om hun kinderen kwijt te raken. Gegevens van de vrouwenopvang ontbreken, net als cijfers over het aantal vrouwen dat problemen heeft om toegang te krijgen tot de opvang.

Download

externe linkFollow-up CEDAW schaduwrapportage