Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Reis mee! Regionale route 2021 gestart

18-06-2019

Tijdens een speciaal programma op de Dag van Zorg & Veiligheid op 17 juni hebben Annemarie Penn, ambassadeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) en Hameeda Lakho, ervaringsdeskundige betrokken bij het programma, het officiële startsein gegeven voor de regionale route 2021.

Prioriteiten en speerpunten

In Nederland zijn 28 – door de regio’s zelf aangestelde - projectleiders actief, die als spin in het web van regionale samenwerkingsverbanden, de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vorm en inhoud geven.

Elke regio kiest hierin zijn eigen route: het stelt regionaal gedragen prioriteiten en kiest eigen speerpunten. De bestemming van de reis is voor iedereen hetzelfde: het verschil maken in de levens van de mensen die door huiselijk geweld en kindermishandeling worden geraakt. Om die reis niet alleen te maken, is door het programma GHNT de regionale route 2021 opgezet.

In de schijnwerpers

De regionale route 2021 zorgt er voor dat we de komende twee jaar van elkaar leren, elkaar inspireren en tips delen om de uitdagingen op de route op energieke manier tegemoet te treden. Mooie uitwerkingen worden door GHNT op de route in de schijnwerpers gezet.

De prioriteiten die de regio’s hebben genoemd, zijn afgestemd op de prioriteiten die het programma GHNT voor 2019 heeft benoemd. Voor 2020 en 2021 worden de speerpunten opnieuw bepaald. Doel is om aan het einde van de route in elke regio de ambities uit het programma te hebben behaald.

Optelsom van alle inspanningen

Veel van de 28 regio’s hebben ingetekend op één of meerdere speerpunten/prioriteiten die zij op de route naar 2021 extra aandacht zullen geven om op die manier anderen te inspireren hier ook verder mee te komen of van start te gaan.

Het doel van de regionale route 2021 is, om als een optelsom van alle regionale en landelijke inspanningen te komen tot een aanpak, waarbij huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld is, gestopt en duurzaam opgelost wordt. Hierbij is er voortdurend aandacht is voor specifieke doelgroepen.

Reisverhalen

De regionale route ging van start met een Stand-Up-Blog van Merel Steinweg, die we ook de komende tijd op de route tegen zullen komen met interessante reisverhalen. De titel van haar eerste StandUpBlog was ‘Bruine koe’.

Vervolgens werd met een druk op de rode knop een animatie in werking gesteld die de 28 regio’s in beeld brengt en de gekozen projecten voor de komende tijd zichtbaar maakt en eindigde met de uitnodiging: ‘REIS MEE!’

Downloads

Meer informatie