Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

20 miljoen euro voor slachtoffers geweldsmisdrijven

19-03-2019

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar 20 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. De gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen werd met tweeëneenhalve week verkort naar tien weken.

Dit blijkt uit het jaarverslag 2018 van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In 2019 wil het Schadefonds de doorlooptijden verder verbeteren. Alle aanvragen moeten dan in ieder geval binnen 26 weken behandeld zijn. Ook gaat het Schadefonds zich dit jaar richten op verdere verbetering van het digitale portaal en de website.

Online

Een aanvraag indienen is sinds medio 2018 online mogelijk. Daar wordt inmiddels volop gebruik van gemaakt. Eind vorig jaar werd bijna een derde van de aanvragen al digitaal ingediend. Sinds dit jaar kunnen ook naasten van slachtoffers een aanvraag indienen, als er sprake is van ernstig en blijvend letsel als gevolg van een geweldsmisdrijf. Dit hangt samen met de bredere invoering van vergoeding voor zogeheten affectieschade.

Het Schadefonds

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De organisatie is in 1976 opgericht om slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven een financiële tegemoetkoming te geven voor het ernstige lichamelijke en psychische letsel dat ze hebben opgelopen. Voorbeelden van deze geweldsmisdrijven zijn mishandeling, verkrachting, huiselijk geweld, straatroof en bedreiging met een wapen.

Meer informatie

externe linkSchadefonds.nl