Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Lancering e-magazine Grip op preventie

21-01-2019

Tijdens het congres 'Samen sturen op doen wat werkt in het sociaal domein' werd vandaag het e-magazine 'Grip op preventie' gelanceerd. In dit e-magazine bieden zeven landelijke kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie.

Welke interventies zijn effectief? Hoe kies je de juiste interventies passend in het beleid van de gemeente? Het e-magazine zoomt in op een aantal handige tools die gemeenten direct kunnen gebruiken om meer te sturen op effectieve preventie.

Toolkit

De Toolkit Preventie in de Wijk geeft handvatten en inspiratie om invulling te geven aan een integrale aanpak van preventie in de wijk. Met de Preventiematrix krijgen gemeenten meer grip op jeugdbeleid. De Interventiewijzer sociaal en gezond laat effectieve interventies zien, die zowel sociale factoren als de gezondheid verbeteren.

Meer bekendheid

Erkende interventies verdienen meer bekendheid en een bredere inzet, stellen de samenwerkende landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans. Vanuit het ‘Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies’ zetten zij zich in voor het gebruik van kwalitatief hoogwaardige interventies in de praktijk.

Staatssecretaris Paul Blokhuis onderstreept het belang van een effectieve inzet: "Kennis en onderzoek is belangrijk voor gemeenten. Je wordt er een betere bestuurder van."