Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wetsvoorstel strafbaarstelling onvrijwillige seks en seksuele intimidatie

22-05-2019

Om slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter te beschermen, is minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) van plan om de wet uit te breiden. Hij wil strafbaarstellingen voor 'seks tegen de wil' en 'seksuele intimidatie' in de wet op laten nemen.

Grapperhaus heeft hierover vandaag, mede namens minister Dekker (voor Rechtsbescherming), een brief naar de Tweede Kamer is gestuurd. Door de nieuwe strafbaarstellingen voor 'seks tegen de wil' en 'seksuele intimidatie' - naast de huidige bepalingen voor verkrachting en aanranding - kunnen slachtoffers straks makkelijker aangifte doen dan nu en wordt hun veiligheid vergroot.

Seks tegen de wil

Nu ligt de lat soms te hoog voor het bewijs van dwang bij aanranding en verkrachting en kunnen aangiftes niet altijd worden opgepakt, terwijl dat wel gewenst zou zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als het slachtoffer uit angst verstijft of bevriest en zich daardoor niet kan uiten of verzetten, en er bovendien geen sprake is van geweld. Grapperhaus biedt een oplossing door nieuwe seksuele misdrijven in de wet op te nemen waarin niet dwang maar seks tegen de wil het criterium is. Een 'nee' is een 'nee'. Geen 'nee', betekent nog geen 'ja'. Als de ander zich niet helder uitspreekt, moet je straks eerst onderzoeken of diegene wel seksueel contact wil.

Onderzoeksplicht

Voor twijfelgevallen geldt straks een onderzoeksplicht. Door bijvoorbeeld de ander op dat moment te vragen of die het contact wel prettig vindt en wil doorgaan, wordt duidelijk of iemand instemt. Als je je daar niets van aantrekt dan kan sprake zijn van strafbaar gedrag. Immers, je behoorde te weten dat het tegen de wil van de ander was. Zowel lichtere als ernstige categorieën van seksuele handelingen vallen onder de nieuwe strafbepalingen.

Seksuele intimidatie

Ook wordt seksuele intimidatie strafbaar. Daarmee wil Grapperhaus een duidelijk signaal afgeven dat seksuele intimidatie van anderen in het openbaar niet acceptabel is. De afgelopen tijd is gebleken dat vooral vrouwen, maar ook mannen, zich onveilig kunnen voelen en soms niet ongehinderd zichzelf kunnen zijn als gevolg van seksueel intimiderend gedrag.

Grapperhaus laat de komende maanden een impactanalyse maken met het oog op de uitvoering en financiële onderbouwing van de nieuwe wetgeving. Zodra de uitkomsten hiervan beschikbaar zijn, gaat eind 2019 naar verwachting een wetsvoorstel in consultatie.

Meer informatie

externe linkRijksoverheid.nl