Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Betere hulpverlening aan inwoners met complexe problemen

23-05-2019

Hulpverleners in de wijk moeten inwoners met complexe en urgente sociale problemen beter en eerder kunnen helpen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) start een aanpak waarbij sociaal werkers ruimere bevoegdheden krijgen.

Dat heeft Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Zij start de aanpak samen met met gemeenten, landelijke uitvoeringsorganisaties en de ministeries van VWS, J&V, BZK en OCW.

Wijkteams

Het is voor hulpverleners die inwoners ondersteunen bij complexe en urgente problematiek nu vaak moeilijk en soms onmogelijk om binnen een redelijke termijn tot een oplossing of verlichting van de problemen te komen. Dit speelt vooral in wijkteams, waar sociaal werkers te maken hebben met een veelheid aan wetten, lokale en landelijke regels en verschillende werkwijzen van landelijke uitvoeringsorganisaties.

Landelijk escalatieteam

De partijen onderzoeken of sociaal werkers in dringende gevallen, als inwoners vastlopen, kunnen afwijken van de regelgeving. Daarnaast bekijken ze de optie om gemeenten een time-outmogelijkheid te geven als oplossingen uit zicht raken doordat te veel partijen betrokken zijn bij één probleemhuishouden. Een dergelijke time-out moet verdere escalatie van problemen voorkomen, zoals bijvoorbeeld een huisuitzetting. Ook komt er een landelijk escalatieteam dat doorbraken kan forceren in situaties waarin dat lokaal niet is gelukt.

Naar schatting 1 tot 4 procent van alle huishoudens kampt met multiproblematiek. De maatschappelijke kosten lopen in de miljarden.

Meer informatie

externe linkRijksoverheid.nl