Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Brieven in aanloop naar het AO huiselijk geweld

24-04-2019

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Kennisinstituut Atria hebben, in aanloop naar het Algemeen Overleg (AO) over huiselijk geweld en kindermishandeling dat vandaag in de Tweede Kamer werd gehouden, brieven ingediend.

Agendapunt 2 van het AO betreft de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het Istanbul Verdrag).

Knelpunten

Het Netwerk erkent en waardeert de inspanningen van de Nederlandse regering omtrent de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tegelijkertijd vindt het dat de knelpunten die NGO’s begin dit jaar in de schaduwrapportage over de uitvoering van het Istanbul Verdrag benoemden, de doeltreffendheid van de aanpak verminderen.

Download

Op externe linkTweedekamer.nl staat een verslag van het AO huiselijk geweld en kindermishandeling.

pdf-bestandBrief Netwerk VN-Vrouwenverdrag
pdf-bestandBrief Atria