Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ervaringen centraal tijdens Week tegen Kindermishandeling

27-08-2019

'Leren van elkaar' is dit jaar het thema van de Week tegen Kindermishandeling. In deze editie staan de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, centraal.

De verhalen kunnen inzicht bieden in wat heeft geholpen om de vaak vicieuze cirkel van kindermishandeling te doorbreken. Wat kan men daarvan leren en hoe kunnen deze ervaringen optimaal worden benut, zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

De externe linkWeek tegen Kindermishandeling vindt dit jaar van 18 tot en met 24 november plaats.