Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Federatie Opvang vraagt aandacht voor schuldenproblematiek

28-03-2019

Het is deze week de Week van het geld. De Federatie Opvang (FO) grijpt deze gelegenheid aan om aandacht te vragen voor financiële problemen van cliënten in de opvang.

Voor vrijwel alle cliënten in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen geldt, dat zij - vaak forse – financiële problemen hebben. Voor een groot aantal van hen is sprake van problematische schulden.

Speerpunten

De FO ziet de volgende speerpunten bij het oplossen van financiële problematiek bij kwetsbare groepen:

  1. Knelpunten binnen het systeem leiden tot schulden of het snel oplopen van schulden. Dit gebeurt vooral bij kwetsbare groepen, die het systeem niet begrijpen en geen tijdige hulp krijgen. Hierin moet verandering komen door meer in te zetten op preventie.
  2. Simpele werkafspraken/vaste contactpersonen kunnen al wel helpen om binnen het bestaande systeem sneller en beter hulp te bieden.
  3. Investeer in gemeentelijke schuldhulp en voortrajecten om te zorgen dat juist kwetsbare groepen betere hulp krijgen. Het gaat dan om het beter toerusten van gemeentelijke schuldhulp voor kwetsbare groepen, maar de FO pleit ook voor een investering o.a. in de branche: voortrajecten zijn echt noodzakelijk bij de complexe problematiek.
  4. Zorg voor vroegsignalering en zorg ervoor dat mensen weer kunnen meedoen (Sociale Inclusie). Denk hierbij vooral ook aan kinderen: wanneer zij in armoede en schulden opgroeien zal dit hen hun verdere leven parten spelen.

Samenwerking

Schulden hebben dramatische effecten op mensen en vooral ook op kinderen, aldus de FO. De federatie zoekt samenwerking met partners en start waar mogelijk zelf initiatieven. "Er zijn al tal van mooie voorbeelden in het land. Zend deze in en wij zorgen voor verspreiding via externe linkschuldenindeopvang.nl".

Meer informatie

externe linkFederatie Opvang