Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Brandbrief Zuid-Limburg over budget Veilig Thuis

28-05-2019

De zestien gemeenten in de regio Zuid-Limburg komen jaarlijks 6,5 miljoen euro tekort voor de uitvoering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een brandbrief hebben ze daarom bij minister De Jonge (VWS) aangedrongen op meer budget.

Eerder sprong de regio nog zelf bij, maar daarmee kunnen volgens de gemeenten de huidige problemen niet meer worden opgelost. ‘Limburgers die gebukt gaan onder huiselijk geweld adequaat helpen is financieel volstrekt onmogelijk en de hulpverlening gaat steeds vaker ten koste van andere taken’, zo schrijven de gemeenten.

Bovengemiddeld

Marion Leurs-Mordang is voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis Zuid-Limburg en burgemeester van de gemeente Stein. "Huiselijk geweld komt in Zuid-Limburg, gezien de relatief zwakkere sociaal-economische situatie, bovengemiddeld voor en veel dossiers zijn complexer," zegt zij in een interview met externe linkDe Limburger.

Landelijke steun

Zij heeft aangegeven te willen gaan inspreken in de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens het VNG-congres in Barneveld dat deze week plaatsvindt vraagt ze via een motie landelijke steun voor de inzet vanuit Zuid-Limburg, wetend dat het beschikbare budget overal te krap is.