Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Daders sexting-misbruik steeds vaker naar Halt

30-08-2019

Het aantal jongeren dat naar Halt is gestuurd vanwege sexting-misbruik, is het afgelopen jaar flink toegenomen. Dat meldt NRC. Het gaat voornamelijk om jongens van rond de zestien jaar die - meestal uit wraak - de beelden delen. Vaak omdat hun relatie op de klippen is gelopen.

Het afgelopen jaar zijn 86 jongeren naar Halt gestuurd voor het delen van naaktfoto’s of -filmpjes van leeftijdsgenoten. In 2017 moesten vijftien jongeren voor dit soort ‘sexting’ naar Halt, in 2016 waren dat er nog maar zeven.

Zedendelict

Sinds twee jaar kunnen jongeren rechtstreeks doorverwezen worden naar externe linkHalt. Daarvoor werden pubers die blootfoto’s en -filmpjes rondstuurden vervolgd voor het verspreiden van kinderporno. Deze zaken werden afgedaan als zedendelict, jongeren kregen standaard een aantekening.

Bij Halt worden de sextingdaders geconfronteerd met hun actie en leren ze om er over te praten en te reflecteren. Ook schrijven ze een excuusbrief voor hun slachtoffer. Als het slachtoffer dat wil, organiseert Halt een ‘herstelgesprek’. Daarnaast zijn er meerdere gesprekken met de dader en zijn ouders en spreekt Halt de ouders apart. Volgens een sextingdeskundige bij Halt komt het bijna nooit voor dat een jonge sextingdader na de Halt-aanpak opnieuw in de fout gaat.

  • Lees het hele artikel op externe linkNRC.nl