Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Agenda

29-08-2019Bijeenkomst over GR 30

CEDAW’s algemene aanbeveling over vrouwen, vrede en veiligheid

01-09-2019European Conference on Domestic Violence

Oslo - 1 t/m 4 september 2019

12-09-2019Ongewenst gedrag in maatschappelijke organisaties voorkomen

In veilige handen

14-09-2019Dag van het Misbruikte Kind

Voor mensen die als kind seksueel misbruikt zijn

17-09-2019Zorg van 18- naar 18+

Landelijke studiedag

19-09-2019Angst en trauma bij LVB

Landelijke studiedag

20-09-2019Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

Terugkomdag

24-09-2019Werken met het Vlaggensysteem

Train-de-trainer, 3-daagse

25-09-2019Erven van Toekomst

Congres - Toekomstperspectief voor de jeugdzorg

26-09-2019Kenniscafé ‘Krachtwerk’

Georganiseerd door Impuls

02-10-2019De voortdurende actualiteit van eergerelateerd geweld

Congres

07-10-2019Voor de Jeugd Dag 2019

Een initiatief van het ministerie van VWS, het NJi en de VNG

08-10-2019Seksualiteit en intimiteit bij mensen met een verstandelijke beperking

Congres - Handvatten voor een gezonde ontwikkeling

10-10-2019Zevende landelijke CELEVT congres

Over nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling

28-10-2019MASIC training

Gestructureerd onderzoek naar partnergeweld

30-10-2019Grensoverschrijdend gedrag

Omgaan met verbaal, fysiek en seksueel ongewenst gedrag door cliënten

31-10-2019Jong en digitaal

Mediawijsheid voor de zorgprofessional - congres

05-11-20194th World Conference of Women's Shelters

Taiwan

06-11-2019Zorg bij (v)echtscheiding

Hulpvormen en ketensamenwerking bij complexe scheidingen - congres

06-11-2019ACEs: nare jeugdervaringen

Jaarlijks congres

07-11-2019Geweld tegen psychiatrische patienten

Een probleem komt nooit alleen

19-11-2019De Aandachtsfunctionaris maakt het verschil!

Symposium

21-11-2019Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

21-11-2019Externaliserend gedrag

Congres

22-11-2019Sporen van trauma

Themadag

04-12-2019Schelden, stelen en verslaving

Pak probleemgedrag bij lvb-ers aan - congres

05-02-2020Vroegsignalering en Vroeghulp 2020

Congres

19-03-2020Veerkracht

Congres

26-03-2020Multiprobleemgezinnen

Jaarlijks congres

07-04-2020Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Congres

15-04-2020Ouder-kind interacties

Congres

14-05-2020Seksueel geweld

Jaarlijks congres