Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Donderdag 30 maart 2006

Cursus voor partners die geweldloos met elkaar willen leven

Cursus ter ondersteuning van (echt)paren die hun relatie willen behouden en graag anders met elkaar om willen leren gaan. De cursus is een gezamenlijk product van de Stichting Ambulante Fiom, bureau Alkmaar en Omring Maatschappelijk Werk van West-Friese Zorggroep De Omring. De cursus wordt gegeven in Het Baken, Nieuwe Steen 36 in Hoorn. Deelname is gratis.

Geweld in een relatie hoeft niet het einde te betekenen van deze relatie. Belangrijk is dan wel dat beide partners samen aan het verbeteren van hun relatie willen werken. De cursus biedt ondersteuning bij het stoppen van geweld in relaties.

Wat voor geweld wordt bedoeld?
Regelmatig terugkerende scheldpartijen, het uiten van dreigementen om de ander of de kinderen iets aan te doen, fysiek geweld, de ander dwingen iets te doen wat hij of zij niet wil, bijvoorbeeld op seksueel gebied. Vaak is er binnen de relatie wel het verlangen om op een andere manier met elkaar om te gaan, maar het lukt gewoon niet goed om echt iets te veranderen. Zo is het onprettig leven met elkaar, maar men wil elkaar ook niet kwijt. Wanneer er kinderen in het spel zijn, kunnen zij problemen krijgen door het continu (dreigende) geweld in het gezin.

Onderwerpen cursus
In de cursus komen onderwerpen aan bod als het ontstaan van geweld en hoe geweld te stoppen, onmacht, de invloed van huiselijk geweld op de kinderen en een andere manier van omgaan met elkaar. Deelname aan de cursus kan alleen als beide partners willen meedoen.

Meer informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Stichting Ambulante Fiom, bureau Alkmaar, telefoonnummer (072) 51 18 812 (Joke Betjes, Willy la Fèber), of met Omring Maatschappelijk Werk, telefoonnummer (0229) 206 946 (Wilfried Sluys, Ellis van Zweden). In een gesprek wordt bekeken of de cursus voor de betrokkene het juiste middel is of dat mogelijk andere hulp beter aansluit bij de vraag.