Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

15-06-2011

Op

World Elder Abuse Awareness Day

wordt wereldwijd aandacht gevraag voor ouderenmishandeling. In Nederland staat dit jaar de huisartsenpraktijk centraal.

Huisartsen centraal bij signaleren ouderenmishandeling

Huisartsen kunnen een centrale rol spelen in het signaleren van ouderenmishandeling. 5% van de ouderen wordt mishandeld, maar er komen weinig meldingen vanuit de huisartspraktijk. Begin juni 2011 ontvangen alle huisartsen en praktijkondersteuners pdf bestandeen signalenkaart Stop ouderenmishandeling (pdf, 88 Kb)

Wat huisartsen kunnen doen

Ouderen komen vaak in de praktijk of krijgen huisbezoek van de arts. Als de arts en de praktijkonder-steuner de signalen beter gaan herkennen kan veel leed worden voorkomen. Op de signalenkaart van het LPBO staan signalen van ouderenmishandeling, maar vooral ook tips voor de huisarts: raadpleeg deskundigen zoals het steunpunt huiselijk geweld of check hoe collega-artsen deze signalen oppakken. Vooruitlopend op de Meldcode huiselijk geweld staat op de signalenkaart een stappenplan dat de artsen of praktijkondersteuners kunnen volgen bij vermoedens van mishandeling.

externe linkMeer informatie (Website MOVISIE)

Begin maart 2011 verscheen "Undercover in de ouderenzorg. Dagboek van een bejaardenbroeder"